Begrazing Eerdse Heide

Schaapskudde Eerde draagt bij aan het bos/heide onderhoud in de Eersde Bergen door inzet van schapen op het heideveldje. In 2007 zijn Schaapskudde Eerde, Staatsbosbeheer en enige Eerdse vrijwilligers hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan. In de loop van 2007 zullen de schapen bij tijd en wijle het eerdse heideveldje gaan bevolken.

De schapen komen in een raster te staan dat door staatbosbeheer is geplaatst en zullen ervoor gaan zorgen dat de heide niet wordt overwoekerd door gras en dat jonge boompjes van de o.a.de berk en de prunus het heideveldje niet weer opnieuw in ijltempo doen veranderen in bos.

Hieronder een korte impressie.

Het veldje nadat, eind 2006, de jonge bomen gerooid waren.

April/Mei 2007: het raster wordt geplaatst.

Er komen poortjes met heuze begrazingsgebied bordjes.

De schapen worden losgelaten op de heide.

De dames bekijken geinteresseerd hun nieuwe menu.

En daar gaan ze vrolijk op vekenning uit.

En dit alles was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Waaronder, niet in de laatste plaats, dhr. Biemands hier te zien bij de schapen op de hei. Wie heel goed kijkt kan ook ontdekken waarom de schapen daar zo netjes voor de foto blijven staan.