Begrazing op de Bergweg in Eerde

Schaaps Kudde Eerde schapen gaan grazen op het Bergweg perceel in Eerde.

Het koppel is eind september jaar naar de Bergweg gebracht. Hieronder een korte impressie.

De lammeren komen in een verwilderd ruig terrein met versprijd kleine grasveldjes.

De omheining is geplaatst op een strook die eerst met de bosmaaier is kaal gemaaid en staat nu dus tussen de ruige begroeiing in.

Het ruige eten en de grote varriatie doet de dieren erg goed.

Staatsbosbeheer heeft aangekondigd om het perceel te gaan herinrichten. De lammeren gaan daarom nu verweiden naar de Eerdse heide een stukje verderop. Samen met Dwan wordt de groep lammeren naar de heide gedreven.

De lammeren kunnen wel eens een beetje weerbarstig zijn en niet de goede kant op willen...

... Dwan heeft ze weer onder controle en het koppel loopt lekker de juiste richitng op.

Aankomst bij de hei.

Van werken krijg je het warm dus hup afkoelen in de waterton...

Lammeren weer veilig op de hei.