Schaapskudde Eerde activiteiten 2008
Nieuws 2008 Laatst bijgewerkt op: 26 november 2008
eind 2008 Nieuwe Tools: afrasteren
Afrasteren en afrasteren en afrasteren en .... de winterweiden vragen erom!
november 2008 Entlebucher "Schapensnuffel dag"
Begin november was er een gezellige en succesvolle "schapensnuffeldag" samen met de Entlebucher club. Twee jaar geleden waren de Entlebuchers al eerder bij ons te gast zie daarvoor nieuws uit 2006
september 2008 Ons laboratorium voor mestonderzoek
Mestonderzoek als hulpmiddel in het ontworm- en behandelplan. Onze eerste schreden..
september 2008 Begrazing Bergwegperceel in Eerde
Een koppel SchaapsKuddeEerde lammeren gaat grazen op het verwilderde perceel aan de Bergweg.
mei 2008 Begrazing Eerdse Hei
De schapen zullen de komende maanden de heide weer begrazen.
mei 2008 Hoefbehandeling
Alle ooien krijgen een hoefbehandeling en een voetbad.
mei 2008 Vaccinatie tegen blauwtong
Alle SchaapsKuddeEerde schapen wordt gevaccineerd tegen blauwtong.
augustus 2008 Afspenen en oormerken
De lammers worden geoormerkt en afgespeend.
maart/april 2008 Lammertijd 2008
De lammertijd.
januari 2008 Begrazing Bleijendijk
Een koppel SchaapsKuddeEerde schapen gaat grazen op Landgoed Bleijendijk.
Ander nieuws: << 2007 nieuws -- 2009 nieuws >>