Ecologische zone Schil en Punt: begrazingseizoen 2010

Voordat de schapen aan de slag kunnen met hun "ecologisch maaibeheer" moet er eerst nog hard gewerkt worden aan de afrastering.

Hier, op de "Boterpad-schil" (nabij de Eisenhowerweg) in begin juni 2010, staat het toegangspoortje al op zijn plaats maar duidelijk ontbreekt nog een stuk schapenraster...

Eind juni. Bezoekers worden door een bordje met rode rand erop gewezen dat er in dit wandelgebied nu ook schapen lopen!

Natuurlijk met het vriendelijk verzoek om hiermee rekening te houden via een paar regeltjes:

  • honden svp aan de lijn houden
  • afstand houden tot de dieren
  • dieren niet voeren en niet aaien
  • en natuurlijk:, oppassen voor schrikdraden en rasters

De schapen "aan het werk".

De schapenbegrazing zorgt op een natuurlijke wijze dat het gebied niet te ruig wordt. Schapenbegrazing heeft zo zijn eigen effecten als natuurbeheer middel. Om deze effecten in kaart te brengen heeft er afgelopen zomer een intensieve vegetatie monitoring plaats gevonden.

Onder leiding van Jos Vanhemelrijk, onze "huisecoloog" zijn er vele dagen in het gebied door gebracht om ondermeer plansoorten en hun verspreiding in kaart te brengen.

Aan een uitgebreide website met interactieve overzichten wordt momenteel nog hard gewerkt.

Tegen het einde van het begrazingsseizoen ziet de hoek van de Boterpad-schil uit de eerste foto er zo uit. Bebording en begrazing zijn behoorlijk compleet!

Begin november is het dan eindelijk zover: De laatste schapen verlaten het begrazingsgebied. Hier een blik vanaf de terp op de Bovenrooij-schil (nabij de Rooseveltlaan en Mountbattenweg) als de laatste gedekte ooien --vandaar hun groen en rode bestempelingen-- naar de winterweiden worden gebracht.

Wanneer de schapen het gebied voor de winterperiode hebben verlaten wordt dit aangegeven op de bordjes bij de toegangspoortjes. De winterrustperiode bordjes zijn voorzien zijn van een groene rand. Ook op de grote witte borden staat dat er nu "GEEN" schapen lopen.

De winterrustperiode loopt van circa half november tot circa begin april.