Start begrazings seizoen 2011 Schil en Punt

Na een periode van winterrust zijn, vanaf begin april, de ooien met hun nieuwe jonge lammeren naar de begrazings percelen teruggekeerd.

De "veebezetting", dat is het aantal schapen en lammeren, is zo gekozen dat, in principe, de ooien op de verschillende percelen niet van samenstelling en aantal veranderen. De jonge lammeren lopen bij hun moeders mee en leveren nu een fraai schouwspel, zeker als ze met z'n allen spelen op de terpen!

In de maand Juli worden de lammeren afgespeend. Ze verhuizen dat naar een perceel gelegen buiten het begrazingsgebied. Na enkele weken keren de ooi-lammeren terug naar de Schil en Punt. De ram-lammeren blijven achter en vormen de ram-lammeren groep. Deze groep wordt op natuurlijke wijze opgefokt en uiteindelijk, in de maanden januari tm maart, geslacht. Enkele dieren worden geselecteerd een aangehouden voor de fokkerij.

Detail informatie per deelgebeid is te vinden onder het kopje Begrazingsgebieden.

Zodra de schapen terugkeren worden de informatie bordjes met groene rand vervangen door bordjes met een rode rand. Pas op: er lopen nu weer schapen!

De lammeren hebben niet lang nodig om zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving en liggen lekker verscholen in een droge greppel.

Met jonge lammeren aan hun zijde zijn de ooien wel extra op hun hoedde en verzamelen zich bij "gevaar" vaak op een van de terpen.

Na enige gewenning worden de koppels rustiger en komen ze soms zelfs nieuwschierig een kijkje mij je nemen.

.