Kartuizerklooster Perkament project

Donderdag 12 januari 2012 is het een feit!

Na al enige tijd nauw betrokken te zijn geweest bij het perkamentproject, tekenen op 12 januari Schaapskudde Eerde en Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, hun officieele samenwerkingsovereenkomst. Schaapskudde Eerde is hiermee trekker geworden van het Kartuizerklooster Perkament project. De ondertekening vindt plaats onder toeziend oog van het voltallige bestuur van Stichting Kartuizerklooster en van de penningmeester van Schaapskudde Eerde.

De komende periode zal het project krachtig ter hand genomen worden. Project beschrijving, projectvorderingen en agenda zijn te vinden op de website van Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel .

januari 2012

Perkament maken van schapen zoals een Kartuizer monnik? Van levend schaap tot kalligraferen in 40 seconden :-). Raak geinspireerd door de animatie hiernaast.

2011

Perkament maken van schapen zoals een hedendaagse ambachtelijke perkamentmaker? In de video hiernaast zie je Dick Timmerman aan de slag tijdens een workshop perkamentmaken.

augustus 2010

Perkament maken op grotere schaal. Nog steeds veel handwerk. Alleen het weken/wassen in kalkoplossingen is wat gemechaniseerd.