Het "Dorpskudde Project"

Het "Dorpskudde Project"


Binnenkort meer nieuws hier

Het project

is een initiatief van Schaapskudde Eerde. Vanuit het motto "Lokale zorg voor lokale natuur" wil Schaapskudde Eerde de natuur in het gebied in en rond de Eerdse Bergen en de Vlagheide versterken. Als middel wordt hierbij haar kudde zeldzame heideschapen ingezet voor precisiebegrazing. Door deze actieve participatie in natuurbehoud en natuurontwikkeling draagt zij haar steentje bij aan de zorg voor de lokale natuur.

Het "Dorpskudde project" is in 2008 als projectvoorstel ingediend binnen het Masterplan Vlagheide . dat in haar doelstellingen ondermeer betoogt de natuur te willen versterken in het (intergemeentelijke) gebied rond de Vlagheide .

Voortgang

De afgelopen maanden is het project in een stroomversnelling geraakt en dit is mede dankzij de steun die wij mochten ontvangen vanuit gemeente Veghel en zeker niet te vergeten vanuit het dorp Eerde!

Meer informatie

Recente informatie en ontwikkelingen rond het project zijn te volgen via op onze algemene nieuwspagina en alles over het Dorpskudde project is steeds ge-archiveerd terug te vinden in de Dorpksudde blog.

Overigens kunt u voor meer informatie en tips, ideeen en voorstellen betreffende dit project natuurlijk ook gerust contact met ons opnemen. Zie de contact pagina voor gegevens.

Op de hoogte blijven

Sympathiseert u met dit initiatief? Laat uw steun dan blijken door het invullen van ons sympathisanten formulier. U kunt hierop ook aangeven of u graag (af en toe) het laatste nieuws over de activiteiten in het Dorpskudde project per email nieuwsbrief ontvangt.