Rassen

De kudde bestaat uit oude rassen die hun oorsprong vinden op de schrale heidevelden in Drenthe.

Het Drentse Heideschaap, een klein en sober dier, is het oudste schapenras van het vaste land van West-Europa. Vanaf ongeveer 6000 jaar geleden komt het in Drenthe voor. Vooral aan de kop en de poten heeft het een voskleurige, bonte of zwarte vacht. Karakteristiek zijn bovendien de lange, wollige staart, en de horens. Bij de rammen zijn die spiraalvormig, terwijl ze bij de ooien beperkt blijven tot naar achter gebogen stikken. Vroeger was het Drentse heideschaap vooral belangrijk voor de mestvoorziening op de arme zandgronden en daarna pas voor de wol. De komst van de kunstmest maakte het nachtelijk opvangen van schapenmest in potstallen echter overbodig. Waren er in 1879 nog meer dan 200.000 exemplaren. Dat aantal is gedaald tot ongeveer 2000 dieren eind jaren 70. De populatie wordt de laatste tijd gelukkig weer steeds groter doordat het ras voornamelijk bij amateurs in populariteit toeneemt.

De Schoonebeeker dankt zijn naam aan de plaats Schoonebeek in het zuidoosten van Drente. De Schoonebeeker is het grootste Nederlandse heideschaap. Zeer waarschijnlijk is de Schoonebeeker ontstaan uit het Bentheimer schaap, dat direkt over de grens in Duitsland werd gehouden. De Schoonebeeker valt op door zijn hoogbenigheid. De schoonebeeker heeft een lange dikbewolde staart en lange hals zodat de kop fier hoog wordt gedragen. Beide geslachten zijn ongehorend. De kop is lang, smal en duidelijk gebogen (ramsneus). Helaas duurde de glorie voor de Schoonebeeker ook niet lang want al snel werden er veel betere schapenrassen ontwikkeld met nog meer productiviteit. Anno 2003 waren er nog maar een kleine duizend goedgekeurde Schoonebeeker ooien.

Drentse Heideschaap Schoonebeeker Heideschaap

Zowel de Schoonebeeker als het Drentse Heideschaap behoren tot de zeldzame huisdieren. De volgende korte anecdote geeft wel aan dat het voortbestaan van het Schoonebeeker heideschaap aan een zijden draadje gehangen heeft....

Er was in 1974 nog één kudde Schoonebeekers in Borger en de gemeenteraad daar vond het voor de toeristen veel leuker als er hoorntjes op zaten. En dus werden er rammen van Drentse Heideschapen aangeschaft. Maar de herder van die kudde Schoonebeekers deed de Drentse rammen stiekem broeken aan, zodat die horens er nooit kwamen. Door heel eigenwijs te zijn, heeft die meneer het ras gered. UIt:Voor veel rassen was het kielekiele Door HARRY PERTON

Drentse Heideschapen en Schoonebeeker Heideschapen hebben een recreatieve waarde want ze vertonen een rijke variatie aan vormen en kleuren. Ze zijn daardoor bij uitstek geschikt om in te zetten in landschappen, parken, recreatiegebieden en op kinderboerderijen. En ze hebben wetenschappelijke waarde. In combinatie met archeologische vondsten geven ze inzicht in landbouwmethoden uit vroeger tijden.

Daarnaast zijn ze praktisch van belang omdat ze vaak weinig eisen stellen aan hun omgeving en daardoor geschikt zijn voor gebruik bij het beheer (begrazing) van natuurterreinen.